Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
14/5 2014
KUYEB SON SAYI

Cilt / Sayı: 14/5 2014
400 sayfa

Dergideki Makaleler »

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) dergisi (ISSN: 1303-0485), 2001 yılında yayıma başlayan 2013'ten itibaren ise yılda 6 kez (özel sayılar hariç olmak üzere) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları, İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (EDAM) tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir. KUYEB'te Türkçe (Genişletilmiş İngilizce özeti ile birlikte) ve İngilizce makaleler yayımlanır. KUYEB'te, eğitimin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren derlemelere, meta-analiz çalışmalarına, model önerilerine, olgu sunularına, tartışmalara ve benzeri özgün yazılara yer verilir.

Indexing-Abstracting
Academic Search Premier
Contents Pages in Education
Educational Research Abstracts Online [ERA]
Higher Education Research Data Collection [HERDC]
İçerik
Journal Citation Reports / Social Sciences Edition
ERIC
PsycINFO
ProQuest
Scopus
Social Sciences Citation Index ®
Social Scisearch ®
Tubitak Sosyal Bilimler Veritabanı ile indekslenmekte ve / veya özetlerine yer verilmektedir.

Duyurular
Dergimizin yazım kurallarını uyguladığı APA Yayım Kılavuzu (5. Basım) Kaknüs Yayınları tarafından yayınlanmıştır.
APA Yazım Kılavuzu
copyright edam.com.tr © 2015
tasarım & uygulama: mcoban
KAPAT

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB) 2015 yılından itibaren sadece İngilizce olarak hazırlanacaktır. Bununla birlikte Türkçe sunulan çalışmalar da değerlendirilmeye devam edecektir. Türkçe olarak hazırlanmış ve yayım kabulü almış çalışmaların yazarlarından son aşamada çalışmalarını sadece İngilizce olarak sunmaları talep edilecektir.