Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İşlevsel Kalitelerinin Çok - Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Analizi
Okul öncesi eğitim kurumların kalitelerinin, özellikle işlevsel kalite boyutlarında değerlendirilmesi gereklidir. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumları- nın işlevsel kalitelerini çok - yüzeyli Rasch ölçme modeli kullanılarak analiz etmektir. Çalışmada, dört bağımsız puanlayıcının, 12 okul öncesi eğitimi kurumunu, “Erken Çocukluk Eğitim Ortamları Ölçme Aracı” (EÇEO) aracılığı ile değerlendirmesi sonucu veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde çok - yüzeyli Rasch ölçme modeli kullanılmıştır. Sonuçlar, okul öncesi eğitim kurumlarının işlevsel kalite yönünden istenilen seviyede olmadığını göstermiştir. Gözlemcilerin birbirlerine benzer gözlemci davranışları sergiledikleri ve işlevsel kaliteyi belirlemede kullanılan ölçme aracında yer alan soruların da madde istatistikleri incelendiğinde kullanılış amacına hizmet ettikleri belirlenmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarının işlevsel kalitelerini yükseltmeleri için standart değerlendirme araçlarının ve ölçme modellerinin kullanılması önerilmektedir
 
Analyzing Process Quality of Early Childhood Education with Many Facet Rash Measurement Model
Quality of early childhood education institutions specifically, dimensions of process quality should be evaluated. Purpose of this study is to analyze process quality of early childhood education by using many-facet Rasch measurement model (MFRM). In this study, data were collected from twelve early childhood education institutions by four independent judges. Early Childhood Environment Rating Scale (ECER) was used to evaluate the process quality of the institutions. MFRM was applied to analyze the data. The results indicated that early childhood education institutions were below the desirable level of process quality. It has been found that judges exhibited similar behaviors and when item statistics were examined they served the purpose of the evaluation. Standardized measurement tools and measurement models were recommended to increase process quality of early childhood education.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  8/1 Ocak 2008  -  8/1 January 2008

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  *Ramazan Baştürk, **Nesrin Işıkoğlu
*Yard. Doç.Dr Ramazan BAŞTÜRK Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakultesi Eğitim Bilimleri Bölümü İncilipınar, 20020, Denizli **Yard. Doç.Dr Nesrin IŞIKOĞLU Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İncilipınar, 20020, Denizli
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Çok - Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli, Puanlayıcı Yanlılığı, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kalite.   -  Many-Facet Rasch Measurement Model, Judges Bias, Early Childhood Education Quality.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2016