Araştırma

 • ASAGEM (Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü)
  Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı ve Aile Değerleri, 2007.
 • ASAGEM (Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü)
  Çocuklara Yönelik Programlar ve Bu Programlarda Yayımlanan Reklamların İçerik Analizi, 2008.
 • DPT (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)
  YOSİP (Yüksek Öğretim Sistemi ile İş Piyasası Arasındaki Uyum Düzeyinin Analizi ve Arz Talep Projeksiyonları), 2009.
 • İLKE Derneği – Gönül Kuşağı Derneği
  Türkiye’de Sosyal Yardım: Kurumlar, Politikalar ve Yeni İhtiyaçlar, 2010.
 • İLKE Derneği – İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği
  İŞ’te Ahlak: Türkiye’de İş Ahlakı Alanı, Mevcut Durum ve Öneriler, 2010.
 • İLKE Derneği – Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği
  Taşı Gediğine Koymak: Yaygın Din Eğitimi Alanında İhtiyaçlar ve Gelecek Yönelimleri, 2010.
 • TÜRÇEK (Türbeler, Çeşmeler, Taşınır, Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği)
  Türbe Ziyaretçilerinin Profili, Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyi, 2012.