Seyyid Hüseyin Nasr


Dr. Seyyid Hu¨seyin Nasr MIT ve Harvard Üniversitelerinde eğitim görmu¨ştu¨r. Hâlen Georgetown Üniversitesi’nde İslam Araştırmaları profesöru¨du¨r. Avrupa, Kuzey ve Orta Amerika, Hindistan, Japonya, Avustralya ve İslam du¨nyasının pek çok yerinde dersler ve konferanslar veren, Tu¨rkçeye de birçok eseri çevrilmiş olan Dr. Nasr elliden fazla kitap yazmıştır. İslam Sanatı ve Maneviyatı, İslam’da Du¨şu¨nce ve Hayat, Modern Du¨nyada Geleneksel İslam kitaplarından bazılarıdır.

Dr. Seyyed Hossein Nasr was educated at MIT and Harvard University and is Professor of Islamic Studies at George Washington University. He has taught and lectured extensively throughout the Islamic world, Europe, North and Central America, India, Japan and Australia. Dr Nasr is the author of more than fifty books, including Islamic Art and Spirituality, Islamic Life and Thought and Traditional Islam in the Modern World.

Publications

Mukaddes Beldeler - Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere

VIEW / BUY


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.    Learn more