Gömülü Teori - Nitel Desenler

Gömülü Teori - Nitel Desenler
Author:
Halil EkşiHilal Çelik

ISBN:
978-605-169-048-3

Category:
Eğitim Kitaplığı

Page Count:
176

Dimensions:
17x24 cm

BUY

 
      

E-BOOK

 
  

Nitel araştırma desenleri özellikle modernizm, pozitivizm ve özcü yaklaşımlar üzerinden yürütülen felsefi tartışmaların ardı sıra sökün ederek günümüz bilim insanlarına farklı bilimsel çalışmalar yapma ve birçok disiplinde derinlemesine bilgi üretme olanakları üretmiştir. Yapılan çalışmaların hem sayısal hem de vasıf ve keyfiyet olarak gelişmesi, nitel araştırma desenlerinin detaylı biçimde kuramsal boyutta tartışılmasını zorunlu kılıyor. EDAM nitel araştırma desenlerinin tartışılması ve kullanılması için “Nitel Desenler Serisi”ni buna hizmet etmek üzere hazırlıyor.

Serinin ilk kitabında çağcıl nitel araştırma desenlerinden son dönemin en önemli yaklaşımı olan gömülü teoriyi anlamaya ve tartışmaya açıyoruz. Sağlıktan işletmeye, piyasa araştırmalarından sosyal çalışmalara kadar birçok alanda kullanılan gömülü teoride temel amaç, araştırma bulgularından hareketle birtakım teoriler geliştirmek ve/veya kuramlar oluşturmaktır. Bu açıdan bakıldığında nicel yaklaşımın aksine gömülü teori, verili varsayımlardan çok, doğrudan doğruya araştırma sürecinde ortaya çıkan bulgulardan çıkarımlar yaparak kuram geliştirmektedir. Gömülü teorinin Türkiye’de yürütülen araştırmalarda kullanılması nitel araştırma desenlerinin anlaşılması için önemli bir basamak oluşturacaktır. Böylelikle birçok disiplinde disipline özgü, bu toprakların sosyal gerçekliğinden üretilen kuramlar inşa edilmiş olacaktır.

Category

Eğitim Kitaplığı

Age Groups

General

Other

Barcode: 9786051690483  •  ISBN : 978-605-169-048-3  •  Year : 2015  •  176 pages(s)  •  17x24 cm  •  Language(s): Türkçe  •  2. Hamur

Nitel Desenler: Etnografya

VIEW / BUY

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.    Learn more