Research

EDAM conducts qualitative and quantitative research, structured in accordance with the demands and needs of different organizations.

 • ASAGEM (Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü) [General Directorate of Family and Social Researches]
  Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı ve Aile Değerleri (Perceptions of Family and Family Values among Media Professional and Media), 2007.
 • ASAGEM (Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü) [General Directorate of Family and Social Researches]
  Çocuklara Yönelik Programlar ve Bu Programlarda Yayımlanan Reklamların İçerik Analizi  [Children’s Programs and the Content Analysis of Advertisements Broadcast in These Programs], 2008.
 • DPT (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) [Prime Ministry Undersecretariat for State Planning Organization]
  YOSİP (Yüksek Öğretim Sistemi ile İş Piyasası Arasındaki Uyum Düzeyinin Analizi ve Arz Talep Projeksiyonları) [YOSİP – Analysis of the Level of Concordance between Higher Education System and Labour Market and Projections of Supply and Demand], 2009.
 • İLKE Association – Gönül Kuşağı Association
  Türkiye’de Sosyal Yardım: Kurumlar, Politikalar ve Yeni İhtiyaçlar [Social Relief in Turkey: Institutions, Policies and New Needs], 2010.
 • İLKE Association – Association for Economic Enterprise and Work Ethics
  İŞ’te Ahlak: Türkiye’de İş Ahlakı Alanı, Mevcut Durum ve Öneriler [Work Ethics: The Field of Work Ethics in Turkey, Current Situation and Suggestions], 2010.
 • İLKE Association – Association for Informal Education and Culture
  Taşı Gediğine Koymak: Yaygın Din Eğitimi Alanında İhtiyaçlar ve Gelecek Yönelimleri [Making a Point: Needs and Future Orientations in the Field of Informal Religious Education], 2010.
 • TÜRÇEK (Türbeler, Çeşmeler, Taşınır, Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği) [Association for the Protection and Sustenance of Shrines, Historic Fountains, Movable and Immovable Cultural Assets]
  Türbe Ziyaretçilerinin Profili, Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyi [The Profile and Expectations of Shrine Visitors and the Level of Satisfaction of Their Expectations], 2012.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.    Learn more